Academie Kidokai Shiatsu
 
Úvod     Shiatsu terapie a masáže
Kidokai e-shop     Academie Kidokai Shiatsu
Futony a rámy     Terapeutické stoly a židle
Bytové osvětlení     Job shiatsu masáž v sedě
Bytové doplňky a dárky pro radost     TJ Kidokai – koloběžky
Wind-Koi     Články
Feng Shui     Kontakt
 
 
Academie Kidokai Shiatsu
 

Roční a 3letý kurs s akreditací MŠMT
Intenzivní kurs pro osobní i profesní růst

 • Kidokai – vyvážený výukový systém s universálním použitím – nejen pro rozvoj vlastní zdravé osobnosti, ale i profesní přípravu masérů a terapeutů Shiatsu.
 • Shiatsu – název pro metodu práce s tělem rozšířenou v posledním desetiletí z Asie do celého západního světa včetně USA a Evropy.
 • Academy – silný důraz na zkušenostní výcvik podpořený vědomostmi z oblastí práce s tělem, myslí, emocemi, anatomií, fyziologií, různými druhy masáží a cvičení, stravy, meridiány, diagnostikou a oblastí úzce souvisejících.
 • Kidokai – není jen technika práce s tělem, ale v našem pojetí je to i výchova a sebevýchova - v pravém slova smyslu tedy životní cesta, zaměřená na vyladění a harmonii vztahu mezi tělem, myslí a duší každého jedince.
 • Shiatsu – metoda zahrnuje techniky tlaku, orientální diagnostiku, doporučení životního stylu, cvičení a další práci s klientem na všech myslitelných úrovních.
 • Academy – během kursu se seznámíte i s oblastmi úzce souvisejícími s Shiatsu jako je Do-In, Tai Chi, Okido Yoga, Energeticky vyvážená strava, Palm Healing, Spirální dynamika, Bowen, Tao Sport a dalšími součástmi Vašeho výcviku.
 • Kidokai – se inspiruje učiteli a lektory z celého světa – mimo jiné učiteli jako Shizuko Yamamoto (USA/Japonsko), Michio Kushi (USA/Japonsko), Patrick McCarty (USA), Robert Amacker (USA) a dalšími.
 • Shiatsu – je možnost, jak vzdělávat nejen sebe, ale i prostřednictvím Vaší práce můžete rozšiřovat vědomí o vlastním zdraví, myšlení, ale i ekologii a dalších oblastech lidského života u vašich klientů, přátel a známých a tím napomáhat ke zlepšení sociálního klimatu celé naší planety.
 • Academy – "Masér Shiatsu" a "Sportovní a rekondiční Masér" s akreditací MŠMT po ukončení 1. ročníku – zahájení vlastní praxe.

  – "Masér ve zdravotnictví" s akreditací MZ po ukončení 2. ročníku
  – "Cvičitel ZTV" s akreditací MŠMT po ukončení 3. ročníku
  – "Terapeut Shiatsu" ve 2. a 3. ročníku.
 • Kidokai – vytváří síť masérů a terapeutů v celé ČR i zahraničí.
 • Shiatsu – je hluboká sebereflexe, pro zlepšení zdraví klientů je nutný i vlastní profesní růst.
 • Academy – široké možnosti uplatnění od vlastní rodiny, přes sport až k podpůrné práci ve vážných životních situacích.


SHI – tlak, ATSU – prsty, SHIATSU = tlak přes prsty

Co je Shiatsu?
 • Shiatsu (v překladu tlak přes prsty) vznikla z nejstaršího lidového umění masáže a znamená manuelní usměrňování a harmonizování životní energie.
 • Masáž je jeden z nejdůležitějších elementů holistického léčení. Tak jako akupunktura i Shiatsu zahrnuje stimulaci (avšak daleko jemněji) a uvolňuje průběh neviditelných drah, kterými proudí energie v těle. Energie může stagnovat a zablokovat se v místech, kde se akumuluje hlen, tuk, toxiny v krvi, v orgánech nebo v kloubech a způsobuje tak bolesti a ztuhlosti. Blokády jsou způsobovány dietní nerovnováhou, nedostatkem vhodné aktivity a duševní nerovnováhou. To narušuje tok energie a napomáhá nemocem.
 • Shiatsu je manuelní forma terapie, při které se používají palce, prsty, dlaně, popřípadě i jiné části těla (lokty, chodidla,...), ale žádné mechanické nebo jiné nástroje k tlakovému působení na pokožku. Další techniky jsou protahování, dechová a fyzická cvičení. Cílem této léčby je korigování chybných vnitřních funkcí, podporování zdraví a léčení určitých onemocnění. Základní techniky jsou jednoduché a je možné se je naučit během několika hodin. S praxí a studiem si může frekventant rozvíjet své schopnosti a přeměnit masáže na umění komunikace s energií lidského těla.
 • Shiatsu se může dávat v různou dobu a na různých místech, jak pro dospělé, tak i pro děti. Každý z Vás může být schopný aplikovat základy tohoto jednoduchého, ale efektivního léčebného umění.
Léčebná síla Shiatsu

Je velice uvolňující, posilující a působí mimo jiné při těchto obtížích:

 • únava a stres, duševní neuspořádanost, nervozita, nespavost, alergie, dýchací potíže
 • bolesti různého typu, bolesti zad, šíje a svalová ztuhlost
 • vhodné pro regeneraci sportovců. jak před, tak i po výkonu, i k posunu jejich tzv. "výkonnostního plato"
 • zlepšení psych.stavů u sportovců - závodníků
 • ochrnutí, sportovní zranění
 • studené ruce a nohy, posílení krevního oběhu
 • ušní a oční problémy, porušení rovnováhy
 • střevní a žaludeční potíže, nepravidelná menstruace
 • a jako prevence všech civilizačních chorob
 • pokud si nejste jisti, zda je Shiatsu vhodná terapie při vašich obtížích, prosíme, kontaktujte nás
Forma a obsah kursu
 • 1. ročník - probíhá formou 9 x 3 dny (pá-ne) v průběhu školního roku. Rozsah kursu je tedy cca 290 hodin výuky + prakt.části. Dále vypracování domácí přípravy v období mezi jednotlivými lekcemi a ročníková práce. Možno využití konzultačních termínů, které lze sjednat individuálně. Po uplynutí 1.ročníku by absolventi měli být schopni aplikovat komplexní Shiatsu celého těla v rozsahu, který překračuje rámec harmonizační sestavy s využitím nejen v domácí praxi, ale i s důrazem na preventivní péči o zdraví na profesionální úrovni. Obsah kursu zahrnuje základy jednotlivých aspektů Shiatsu od anatomie a fyziologie lidského těla přes jednotlivé masážní techniky jak z Shiatsu, tak i sportovní a rekondiční masáže. Již zde osnovy podporují holistický (celostní) přístup ke každému klientovi. SRM je prvním krokem na cestě k vnímání lidského těla a lidské bytosti jako celku. Je to uvědomění si materiálního na cestě ke komplexnímu vnímání. Dávání a přijímání doteku posiluje. Dále Shiatsu aplikace v různých polohách ošetřovaného těla až po práci na nácviku relaxace, meditačních technik a dalších zdravotních cvičení. Kurs se také zaměřuje na základní poznávání meridiánů, jejich vztahů k lidskému zdraví a psychickému stavu, dále základní principy Tao výživy - energeticky vyvážené stravy.
  1. ročník je zakončen zkouškou a úspěšní absolventi získají osvědčení s akreditací MŠMT.
  Upozornění: podmínkou pro získání akreditace MŠMT je absolvování kursu Sportovní a rekondiční masáž – ta je obsažena ve výše uvedeném obsahu studia 1.ročníku.
  Specializace Shiatsu - je kurs pro ty, kteří již maséry jsou a chtějí absolvovat pouze Shiatsu. Kurs s rozsahem cca 130 hodin výuky obsahuje vše viz.1.ročník vyjma anatomie, fyziologie, sport.-rek.masáže. Probíhá formou 10 prodlouž.víkendů – zájemci informujte se na časový rozvrh. Po úspěšném zakončení mají absolventi možnost dále pokračovat ve 2.a 3.ročníku.
  Sportovní a rekondiční masáž – Program 1.ročníku vyhovuje i zájemcům pouze o SRM. Forma kursu – 8 víkendů, cca 150h výuky obsahující anatomi, fyziologii,sport.a rek.masáž.
  Sportovní a rekondiční masáž - Program 1.ročníku vyhovuje i zájemcům pouze o SRM. Forma kursu - 4x2dny obsahující anatomi, fyziologii,sport.a rek.masáž.
  Zájmový kurs – účastnit se mohou i ti, kteří nesplňují podmínky pro udělení akreditace (nevlastní maturitní vysvědčení ani výuční list), kurs se pak pro ně stává zájmovým.

  KURSU JE MOŽNÉ ÚČASTNIT SE JAKO ZÁJMOVÉHO KURZU - BEZ ZKOUŠEK, BEZ AKREDITACE

 • 2. a 3.ročníku 9 x 3 dny (pá-ne) v průběhu  školního roku s větším důrazem na praktickou část, procvičení orientální diagnostiky a hlubší  porozumění celkovému konceptu Shiatsu. Dále zahrnuje: prohloubení studia meridiánů, akupresurní body, 5 elementů, orientální diagnostiku, základy Feng Shui, Palm-healing, patologii, balneologii, fyzikální terapii, ošetření Hara, cvičení na jednotlivé dráhy a čakry, strava pro posílení jednotlivých elementů a celého organismu, moxování, trénink ducha a mysli pro Shiatsu, Ki-trénink, Okido Yoga, Qi-gong, Spirální dynamika, vztah aromatologie a Bowen k Shiatsu, průpravná, posilovací a kompenzační cviky, vyrovnávající fyzické i psychické dysbalance, jejich názvosloví, praktické užívání, indikace a kontraindikace. Třetí ročník pak mimo výše uvedené zvláště podporuje samostatnou práci účastníků a pomáhá jim přenést jejich poznatky do praxe.

  * (Počet, popř.délka výuk. bloků 2.a3.ročníku může být upřesněna v průběhu 1.ročníku)
 • 2.ročník je zakončen ročníkovou prací a zkouškou, 3.ročníku je zakončen diplomovou prací a závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získají Certifikát "Shiatsu profesional".
 • Možnosti získání osvědčení s akreditací – "Masér ve zdravot." "Sport.– masér","Shiatsu masér","Cvičitel ZTV".
 • Možnost přerušení studia po ukončení ročníku a možnost pokračování následující rok.

Naše zkušenosti vycházejí z několika oblastí:
 • znalostí klasické medicíny - z vlastní soukromé rehabilitační praxe a spolupráce s lékaři a dalšími odborníky
 • zkušeností z oblastí orientální medicíny a filosofie - více než 15-letého praktikování v oblasti výživy, psychologických i filosofických systémů na sobě i klientech
 • z oblastí sportu a to jak vrcholového, výkonnostního, tak rekreačního – mimo reprezentačních zkušeností v běhu na lyžích a koloběhu i spolupráce s mnoho vynikajícími sportovci a kluby.
 • ze setkání s mnoha zahraničními učiteli a mistry a poznání se s nimi jak z profesní, tak lidské stránky
 • zkušenosti z rodinného života,výchovy 3 dětí s využitím principů Shiatsu, přirozeným porodem atd
Kurs se pohybuje na několika rovinách
 • osobnostní rozvoj účastníků - nalezení jejich silných stránek, zlepšení jejich fyzické i psychické kondice
 • podrobná příprava na profesionální práce - s možností pomoci s nastartováním soukromé praxe. Nejlepším účastníkům nabízíme i zajímavé stáže i dlouhodobou spolupráci. Nabízíme i pomoc s nalezením zaměstnání
 • možnost dalšího vzdělávání v oblastech korespondujících se Shiatsu a rozvojem vlastní osobnosti (Tai Chi Chuan, Ki-Aikido, Tao-Fitness a příbuzné oblasti, atd.)
 • možnost krátkodobých i déletrvajících praxí přímo v našem centru
V Kidokai se můžete setkat s těmito lektory, instruktory:

Mgr. Richard Jisl - Ředitel nestátního vzdělávacího a zdravotnického zařízení v Jablonci nad Nisou, fyzioterapeut, lektor Shiatsu, Tai Chi Chuan a Ki Aikida a spolu se svojí ženou konzultant zdravého životního stylu a Feng Shui. Absolvent FTVS UK Praha a SZŠ Teplice. Po zahraničních stážích a setkáních s mnoha vynikajícími učiteli z Japonska, USA, Velké Británie a mnoha evropských zemí spolupracoval jako bývalý vrcholový sportovec v běhu na lyžích a rehabilitační pracovník s vrcholovým sportem a reprezentací v běhu na lyžích, Duklou Praha ASVS - sportovní střelbou (mimo jiné olympijský vítěz ze Seoulu Miroslav Varga) a dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí (Neurolog. klinika - Bad Salzhauzen, sportovní lyžařské centrum Val Gardena, PEPSI COLA CR atd.). Později se začal věnovat mimo rehabilitace i vzdělávání a prevenci, a to jak díky výuce v akreditovaných kurzech MŠMT a MZ, tak i v programech, pořádaných v centru KIDOKAI, probíhajících celoročně za účasti jeho ženy, spolupracovníků i zahraničních lektorů. Je také často vyhledáván pro své bohaté zkušenosti v oblasti Feng Shui - harmonizace prostoru, nazývané také někdy Shiatsu prostoru. Spolupracuje s několika lékaři, zdravotnickými zařízeními, vrcholovými i výkonnostními sportovci z různých sportovních odvětví, kteří si cení především jeho hlubokých znalostí v oblasti zlepšování pohybových stereotypů a práce s tělem.
Spolu se svou ženou Silvií, bývalou juniorskou reprezentantkou v běhu na lyžích, specialistkou na praktickou výuku Tao výživy - tj. harmonicky vyvážené stravy, vychovávají 3 dcery - Jessicu, Eriku a Sáru. V roce 2003-2004 se oba zúčastnili MS a ME v koloběhu s vynikajícími výsledky.

MUDr. Václav Pluhař - lékař,specialista na anatomii fyziologii, patologii.Aktivní sportovec.

Mgr. Ilona Slavíčková - fyzioterapeutka, Shiatsu terapeutka a lektorka, absolventka FTVS UK Praha. Spolupracovnice reprezentace ČR v softbale. Absolvenka 3-letého kurzu Shiatsu terapeut v Kidokai Shiatsu Academy.

Daniel Švec - lektor SRM a cvičitel ZTV. Sspecialista na Reiki,Bowen-terapii a jiné druhy masáží, které studoval nejen v České republice, ale také v Anglii a při dlouhodobém pobytu v USA. Spolupracovník reprezentace ČR ve skoku na lyžích, dalších  sportovních klubů a špičkových týmu ČR.  Své ordinační hodiny provozuje i v KIDOKAI v Jablonci n.N.

PhDr. Helena Kalábová - fyzioterapeutka. Specialistka na psychoterapii, kineziologii a léčbu bolesti.

PhDr.Lenka Krámská - psychololog neurochirurg.odd. Krajské nemocnice Liberec, přednášející na TU Liberec.

MUDr.Alena Hájková - lektorka,  specializace v oboru hygiena, epidemiologie a veřejné zdravotnictví.

Hana Knopová - lektorka a terapeutka Shiatsu. Absolventka 3-letého kurzu Shiatsu terapeut v Kidokai Shiatsu Academy.

Dana Nekutová - šéfkuchař při akcích Kidokai, lektorka -  specialistka na energeticky vyváženou stravu. Shiatsu terapeutka. Absolventka 3-letého kurzu Shiatsu terapeut v Kidokai Shiatsu Academy.

Jana Tůmová - specialistka na Květovy bachové esence, Aura somu.

Lubomír Kolář - fyzioterapeut, specialista na Spirální dynamiku, Metodu Mojžíšové. Spolumajitel soukromé rehabilitační praxe MOTUS v Praze.

Silvie Jislová - lektorka kurzu a vynikající kuchařka energeticky vyvážené stravy, poradce specializující se především na stravu dětí, sportovců a mladých rodin. Bývalá reprezentantka v běhu na lyžích. Absolventka kursu Shiatsu a zdravého životního stylu v Holandsku. Shiatsu praxe ve sportovním centru Itálie - Seiser Alm.

Instruktoři - z řad absolventů 3-letého kursu Shiatsu Terapeut v Kidokai Shiatsu Academy.

A další hosté ...

Všeobecné informace pro 2007/2008
Název:   Kurs Shiatsu (včetně SRM)
Popis:   kurs Shiatsu a 1.ročník Shiatsu-Academy 3-letého kursu probíhá formou: 9 x 3dny
Kód:   272811
Začátek kursu:   12.–14. 10. a dále 1x měsíčně
Cena:   20.990,– Kč/1. roč.* Z toho nevratná záloha: 5.000,– Kč. Doplatek při 1. víkendu.
*Cena 2.ročníku:+20% k ceně 1.ročníku; Cena 3.ročníku:+20% k ceně 2.ročníku.
Při zaplacení celkové částky do:   31. 7. se cena snižuje na 17.990,– Kč
31. 8. se cena snižuje na 18.990,– Kč
30. 9. se cena snižuje na 19.990,– Kč

 

Název:   Studium Shiatsu – specializace pro maséry
Forma kursu:   5x3 dny (pá-ne) + 4x1den (so)  a to vždy 1x pá-ne; 1x so; atd.
Kód:   272812
Podmínka přijetí:   Osvědčení "Sportovní a rekondiční masáže" s akreditací MŠMT
Začátek kursu:   12.–14. 10. a dále 1×měsíčně
Cena:   16.990,– Kč. Z toho nevratná záloha: 5.000,– Kč. Doplatek při 1. víkendu.
Při zaplacení celkové částky do:   31. 7. se cena snižuje na 14.990,– Kč
31. 8. se cena snižuje na 15.990,– Kč
30. 9. se cena snižuje na 16.490,– Kč

 

Název:   Sportovní a rekondiční masáž
Forma kursu:   4x2 dny (pá+ne)
Kód:   272813
Zahájení kursu:   9.–11. 11. a dál každé 2 měsíce
Cena:   6.990,– Kč. Z toho nevratná záloha: 5.000,– Kč do 31. 7., Doplatek při 1. víkendu.
Při zaplacení celkové částky do:   31. 7. se cena snižuje na 5.490,– Kč
31. 8. se cena snižuje na 5.990,– Kč
30. 9. se cena snižuje na 6.490,– Kč

 

Všeobecně:
 • ZMĚNA TERMÍNŮ VYHRAZENA!!
 • Ve vyjímečných případech možnost splátek
 • Místo konání: KIDOKAI, SOŠ, Rybářská 35, Jablonec n. N., Tel.: 603 281 483
 • Sídlo firmy: Kidokai, Nestátní vzdělávací zařízení – Mgr.Richard Jisl, Jasanová 256, 468 01 Jablonec n.N., IČO: 42461880, ŽL č.j. ŽÚ/01892/99/Ha
 • Způsob platby:
  Bank. převodem (popř.vkladem) na  č.ú: 179297966/0300, v.s. = kód kurzu
  nebo Nebo složenkou "C" na adresu: Mgr. Richard Jisl, Jasanová 256, Jablonec n. N.
  Zpráva pro příjemce (u obou způsobů platby): jméno účastníka kurzu a zvolený kurz
 • Přihlášky s kopií dokladu (složenky "C"/ výpis z účtu) o zaplacení platby nebo zasílejte nejpozději do 30. září 2007 a to na adresu:
  -Mgr. Richard Jisl, Jasanová 256, 468 01 Jablonec n. N.
  - Fax.: 483 302 390
  - E-mail: info@kidokai.cz
 • Stravné: během kursu zdarma - pá: večeře, so+ne: oběd
 • Ubytování: Pro případné zájemce zajistíme ubytování v nově zrekonstruované sportovní ubytovně v areálu Břízky u Jablonecké přehrady. Cena: 180,– Kč/noc. Rezervace je nutná do konce srpna s platbou za ubytování předem.

 

REZERVUJTE SI MÍSTO V KURZU VČAS - KAPACITA KURZU JE MAX 30 OSOB.

Na základě přihlášky Vás budeme dále podrobněji informovat v září. Těšíme se na Váš zájem!

 
nahoru
 


Fotografie
Piktogram
Fotografie
Fotografie
Piktogram
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie
Fotografie

 
Copyright © Academy Kidokai Shiatsu 2006. Všechna práva vyhrazena! Vyrobil DYNWEB.